Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/html/core/common.php on line 30
regulamin - Publikacje Pro-Life

regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPIKU PRO-LIFE

FUNDACJI KLUBU PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA

REGULAMIN ZAKUPÓW

Obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. (poniżej znajduje się również tekst nowego regulaminu - od dn. 25.12.2014 r.)


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Sklepiku, należy przez to rozumieć Sklepik Publikacje Pro-life Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia z siedzibą w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 47/1a sprzedającą towary za pośrednictwem sieci internetowej, działającą pod adresem internetowym http://www.hli.org.pl/sklepik/

I. ZASADY OGÓLNE


1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej http://www.hli.org.pl/sklepik/
Zamówienia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 16.00

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze maksymalny czas realizacji to 10 dni roboczych od czasu złożenia zamówienia telefonicznie.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklepik zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty.

5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Należność zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepikiem.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepiku

8. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI


1. Przesyłki są wysyłane przesyłką pobraniową priorytetową (płatność przy odbiorze).
2. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

3. Dostawa towaru odbywa na podany przez Klienta i określony w zamówieniu adres.
Ceny dostawy podane są przy wyborze sposobu dostawy. W przypadku wysyłki za granicę cena przesyłki ustalana jest indywidualnie po kontakcie z obsługa sklepiku.
Koszt dostawy jest niezależny od ilości zamówionych produktów (opłata zryczałtowana).

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

5. Koszty wysyłki

Poczta Polska – przesyłka pobraniową priorytetowa – 20 zł, pobraniowa ekonomiczna 16

Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Możliwość płatności przelewem.


III. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepiku objęte są gwarancją producenta.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpływu.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Fundacji.
Fundacja nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

3. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku produktu w magazynie), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW


1. Każdy Klient zarejestrowany w Sklepiku ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może je zmieniać w swoim panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

2. Fundacja KPLŻ będąca właścicielem Sklepiku Pro-life nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Księgarnia dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

3. Fundacja KPLŻ będąca właścicielem Sklepiku Pro-life nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.V. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW


1. O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest książka, której autor, tytuł i wydawca prezentowane są na stronie internetowej Sklepiku, tekst udostępniony przez wydawcę dla promocji książki lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie okładki służą wyłącznie do publicznej sprzedaży książek i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 „Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

2. Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie internetowej Sklepiku wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego książek, na podstawie art. 33 „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, Księgarnia prosi o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.VI. DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY

Fundacja KPLŻ będąca właścicielem Sklepiku Pro-life wszelkie wpływy i dochody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych i pro-life przekazuje w całości na działalność statutową fundacji.

 


 

 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPIKU PRO-LIFE

FUNDACJI KLUBU PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA

REGULAMIN ZAKUPÓW

Obowiązujący od 25.12 2014 r.


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Sklepiku, należy przez to rozumieć Sklepik Publikacje Pro-life Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia z siedzibą w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 47/1a (Sklepiku Pro-life ) sprzedającą towary za pośrednictwem sieci internetowej, działającą pod adresem internetowym http://www.hli.org.pl/sklepik/


I. ZASADY OGÓLNE

1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej http://www.hli.org.pl/sklepik/
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie dokonania zamówienia. Zamówienie zostaje zatwierdzone przez Sklepik Pro-life po kliknięciu przez Klienta na link potwierdzający, zamieszczony w e-mailu.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do Księgarni dotrze e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, maksymalny czas realizacji to 10 dni roboczych.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklepik zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty.

5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" oraz dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki przy zachowaniu formy zawartej w Regulaminie.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Należność zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepiku Pro-life.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepiku Pro-life

8. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI


1. Przesyłki są wysyłane przesyłką pobraniową priorytetową bądź ekonomiczną(płatność przy odbiorze). Forma wybrana przez Klienta.
2. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia

3. Ze względów techniczno-organizacyjnych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

4. Dostawa towaru odbywa na wskazany przez Klienta i określony w zamówieniu adres.
Ceny dostawy podane są przy wyborze sposobu dostawy. W przypadku wysyłki za granicę cena przesyłki ustalana jest indywidualnie po kontakcie z obsługa sklepiku.
Koszt dostawy jest niezależny od ilości zamówionych produktów (opłata zryczałtowana).

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

6. Koszty wysyłki

Poczta Polska – przesyłka pobraniową priorytetowa – 20 zł.

Poczta Polska – przesyłka pobraniową ekonomiczna – 16 zł.

Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Możliwość płatności przelewem.
Do każdego zamówienia jest wystawiany rachunek, która jest doręczany Klientowi razem z zamówieniem.


III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklepik, fundacja nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru zamówienia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy Zamawiający dokonywał płatności z góry, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zamówionych produktów albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Sklepiku Pro-life zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: klub@hli.org.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Fundacja za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sklepiku Pro-life niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sklepik Sklepiku Pro-life może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Zamawiający pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. Sklepiku Pro-life dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, a w przypadku, gdy Zamawiający dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. Zamawiający ma obowiązek zwrócić przesyłką zamówiony towar do siedziby Fundacji KPLŻ , jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

13. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


IV. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepiku objęte są gwarancją producenta.

2. Sklepiku Pro-life przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

3. W przypadku, gdy zamówiony towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

4. W sytuacji wystąpienia wady Zamawiający może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklepiku Pro-life może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli Zamawiający żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklepiku Pro-life może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Zamawiającego:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sklepiku Pro-life
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Sklepik Pro-life może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Zamawiający może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.


8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpływu.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Fundacji.
Fundacja nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

9 Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

10. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku produktu w magazynie), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Fundacji bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: publikacje@hli.org.plV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Każdy Klient zarejestrowany w Sklepiku ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może je zmieniać w swoim panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

2. Fundacja KPLŻ będąca właścicielem Sklepiku Pro-life nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Księgarnia dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

3. Fundacja KPLŻ będąca właścicielem Sklepiku Pro-life nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

VI. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

1. O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest książka, której autor, tytuł i wydawca prezentowane są na stronie internetowej Sklepiku, tekst udostępniony przez wydawcę dla promocji książki lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie okładki służą wyłącznie do publicznej sprzedaży książek i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 „Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

2. Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie internetowej Sklepiku wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego książek, na podstawie art. 33 „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, Księgarnia prosi o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.

VII. DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY

Fundacja KPLŻ będąca właścicielem Sklepiku Pro-life wszelkie wpływy i dochody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych i prolife przekazuje w całości na działalność statutową fundacji.